Ochranná známka kombinovaná registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky pod č. 319587